Länsgemensam samarbetsyta och lärplattform

På fredag 12/11, 15-17,  kommer samarbeta stängas ned för tekniskt underhåll.

/Admin


Frågor, idéer och synpunkter lämnas till:

Mats Johansson, mats.johansson@regionvasterbotten.se
073-8465733

    Skip course categories