samarbeta.se - länsgemensam lärplattform

Samarbeta stängt 27-28/12 för uppgradering

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! 


Länsgemensam samarbetsyta och lärplattform

Frågor, idéer och synpunkter lämnas till:

Mats Johansson, mats.johansson@regionvasterbotten.se
073-8465733

    Hoppa över kurskategorier