OBS! VIKTIG INFORMATION NEDAN

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

Videofunktionen "Kaltura" kommer att upphöra fr.o m 1/2 pga nytt avtal.

Tyvärr har vi inte lyckats förlänga gällande avtal.
Spara undan era videos om ni behöver.


Länsgemensam samarbetsyta och lärplattform

Frågor, idéer och synpunkter lämnas till:

Mats Johansson, mats.johansson@regionvasterbotten.se
073-8465733

    Skip course categories