samarbeta.se - länsgemensam lärplattform

Uppgraderingen flyttad till februari-mars. Ny info kommer i januari.

Ändrat datum! (Samarbeta stängt 27-28/12 för uppgradering - gäller inte längre)

Videofunktionen "Kaltura" kommer att upphöra fr.o m 1/2 pga nytt avtal.

Tyvärr har vi inte lyckats förlänga gällande avtal.
Spara undan era videos om ni behöver - en annan funktion för video kommer inom kort under februari/mars.


Länsgemensam samarbetsyta och lärplattform

Frågor, idéer och synpunkter lämnas till:

Mats Johansson, mats.johansson@regionvasterbotten.se
073-8465733

    Hoppa över kurskategorier