Denna kurs är en fördjupningskurs för Dig som redan har läst vård och omsorgsprogrammet. 

Kurslitteratur: Akutsjukvård

ISBN: 52315200 

Sanoma utbildning

Författare: Johan Strömberg

Gymnasiearbete 100 poäng får Dig som siktar på att få ett Vård och omsorgscollegediplom

Här finns exempel på kursutvärdering