Mål: Eleverna lär sig göra en Powerpoint.

En kurs för att testa Samarbetas funktioner mm