Här ligger avslutade kurser från läsåret 16/17

I denna kurs samlar vi material  för nyanlända elever som ska lära sig det svenska språket.


Denna sida är en resurssida där vi samlar länkar och andra digitala resurser för träning av språkliga förmågor.

Tigrinja grammatik