Jag ska ha historia 1a1 50p med två killar i industri och en från naturbrukslinjen höstterminen 2017. Grabbarna läser inte med sina ordinarie klasser pga att de har svårt med större grupper. Vi håller till i Studieverkstan.

Peter Svahn

Ämnet industritekniska processer behandlar arbete i produktionsprocesser och hur produktionsutrustning kopplas samman till produktionslinjer. Det behandlar även hur råvaror bearbetas i arbetsprocessen. Dessutom behandlas frågor om arbetsmiljö, kommunikation och samarbete samt miljöregleringens påverkan på produktionen.