Kurs D på Språkintroduktionsprpgrammet.

Samhällskunskap för SIC2 med start VT2017.