Jag behöver läsa igen denna kurs för att jag behöver att komplettera mina ämne.