Kursen vård och omsorgsarbete 1 för Introduktionstermin på VO-programmet