Fjärrundervisning i tyska steg 3

Moderna språk steg 1, kursintroduktion

Moderna språk steg 1 är första kursen i moderna språk på gymnasienivå.

Kursen innehåller muntlig och skriftlig kommunikation, läsförståelse, hörförståelse och språkriktighet.

För fullständiga kunskapskrav se skolverket.se.

Kursen genomförs vi digitala kanaler, frånsett en heldag på Tannbergsskolan alternativt på studieorten/hemorten vid kursstart. 

Redovisningar och kommunikation sker i huvudsak via kurssidan på samarbeta.se.


Ansvarig lärare: Jenny Wikedal

jenny.wikedal@edu.lycksele.se