Företagarutbildning

Tyngdpunkten i kursen ligger på företagsledning. Kursens syfte är att utveckla deltagarna till bättre företagare, som med hjälp av modern teknik och ny kunskap kan styra sitt företag mot uttalade målsättningar.

Kursen består av följande delmoment:

Hur mycket tid som ägnas varje delmoment styrs av kursdeltagarnas önskemål. Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna redovisa, analysera, kalkylera och fatta beslut på egen hand.

Det nätverk som byggs upp och de arbetsmetoder som lärs ut kan nyttjas under lång tid efter genomgången kurs.
  • Husdjursmomentet ska ge goda kunskaper om de svenska husdjuren. Den ska även ge grunderna för hur den löpande skötseln av olika husdjur görs.  Under kursens gång ska deltagarna också göra en del praktikturer och se olika djur i deras miljö.

    Husdjursmomentet lägger stor vikt på att visa de olika möjligheter som finns för djurhållning i Jämtland och övriga Sverige. Se vilka gårdens resuser är och hur de kan tas tillvara. 

Välkommen till växtodlingsmomentet

Inom ramen för växtodlingsmomentet behandlas:

  • grödor som växer på åkern
  • ekologiska odlingsmetoder
  • kvalitetskrav för ekologiskt odlade produkter
  • jordbrukets miljöpåverkan
  • säker och miljömässig maskinhantering

För att se en schematisk översikt samt läsanvisningar till växtodlingsmomentet, klicka på respektive länk nedan.Utbildningen är till för Dig som har en gård, jordbruksfastighet, och som står i begrepp att starta upp en verksamhet med gården som resurs.

Utbildningen omfattar 15 veckors studier fördelade under ett år.

Utbildningen resulterar i att Du gör en gårdsplan för ditt företag. Den innehåller planer för växtodlingen, för djurproduktionen, för skogsproduktionen och därtill ekonomiska totalkalkyler.