Fysik 2, FYSFYS02, 100 poäng

Kursens start- och slutdatum
Kursen startar när Fysik 1a slutar vid månadsskiftet januari/februari 2020. Den första träffen på kursen är obligatorisk och sker vecka 6 torsdag 6/2 kl 8.30 i sal H2 på Tannbergsskolan.

Kursen avslutas i slutet på maj.

Kursens upplägg
Kursen Fysik 2 börjar en bit in på vårterminen (när kursen Fysik 1a slutar) och läses alltså på lite mindre än en termin med gruppintag. Till första träffen bör man ha hunnit skaffa läroboken eftersom kursen kör igång på helfart på en gång.

Kursen läses på distans med träffar i princip varje varje vecka. På dessa dagar sker något av: genomgång, problemlösning eller laborationsträff. Sammanlagt är tre av dessa träffar obligatoriska.

  • Genomgångarna är halvdagar på Tannbergsskolan. De flesta av dessa är frivilliga.
  • För egen inläsning finns länkar till inspelade genomgångar samt information om lämpliga övningar att göra.
  • Vid problemlösningsträffar har man möjlighet att vara med på distans via Cisco Meeting (körs via webbläsare) eller sitta med i klassrummet.
  • Laborationsträffarna sker på plats på Tannbergsskolan i Lycksele.

Kursen examineras genom ett antal skriftliga prov, inlämningsuppgifter och labrapporter.

Kursens innehåll
Kursen bygger vidare på kunskaper från Fysik 1a. I Fysik 2 fördjupar vi oss inom kraft och rörelse genom att undersöka vridmoment och fler typer av rörelser. Vi studerar också olika typer av vågrörelser, både mekaniska vågor, såsom ljud, och elektromagnetiska, dvs ljus. Vi går närmare in på vad ljus egentligen är och olika egenskaper för ljus. Inom elektromagnetismen är den kanske viktigaste delen att bygga upp en modell för att förklara hur den största delen av den elektriska energi vi använder alstras. Utöver detta tittar vi även på universums utveckling och struktur. Kunskaper om naturvetenskapliga arbetssätt fördjupas också.

För mer information om kursens innehåll och kunskapskraven för betygen E, C och A, följ länken nedan till skolverkets ämnesplan: Skolverkets ämnesplan, Fysik 2

Kurslitteratur
Den lärobok som används på kursen är Heureka! Kurs 2.

Lärobok: Heureka! Kurs 2 ISBN: 9789127567283
Övningsbok (rekommenderat tillval): Heureka! Kurs 2 Övningar och problem ISBN: 9789127433694
Formelsamling: Formler och tabeller, 2a uppl.   ISBN: 9789127422452
(När det gäller formelsamling fungerar i princip vilken formelsamling som helst för NA- eller TE-programmen.)

Lärare: Andreas Jansson
E-post: andreas.jansson@edu.lycksele.se
Tel: 0950-16376