Naturkunskap 2, 100p distans

Kursupplägg: Gruppantagning med gemensam kursstart och gemensam kurstakt som följer planeringen. 
Kursen läses på en termin (vårterminen) och går på distans med ett antal obligatoriska träffar. Träffarna sker alltid samma veckodag, tisdagar. Under kursens gång så måste du fysiskt delta vid de obligatoriska träffarna och provtillfällena. Prov kan skrivas på ditt närmaste lärcentra under förutsättning att du har meddelat läraren detta i god tid och provvakt går att ordna på det aktuella lärcentrat. 
På denna kurs tillämpas gruppantagning vilket innebär att du måste påbörja dina studier när kursen startar.

Hur du kommer igång med kursen:
Kursen är öppen så du kan registrera dig utan kursnyckel under vårterminens första skolvecka. Behöver du tillgång till materialet innan dess så ta då kontakt med undervisande lärare. 


Kursliteratur

Läromedel: Naturkunskap 2 Ditt universum

Naturkunskap 2, Ditt Universum av Fredrik Jonsson, NA-förlag 
ISBN: 978-91-88229-05-2
(Kursboken finns även i Daisy-format och om man vill ha en e-bok så ska man kontakta förlaget.)

Styrdokument

Kursens centrala innehåll samt betygskriterier hittar du här på Skolverkets sida.
Naturkunskap 2 bygger på kursen Naturkunskap 1b alt. Naturkunskap 1a1+1a2 alt. Naturkunskap A+1a2


Planering för träffar

Obligatoriska närträffar sker på Tannbergsskolan i Lycksele, sal ?. Tid för samtliga träffar är tisdagar? (schema ej färdigt)

V.  Obligatoriska moment som du måste genomföra
v.2   Alla som påbörjar komvuxstudier vt-19 och är folkbokförda i Lycksele kommun har introduktion i Tannbergsskolans aula, måndag den 7/1 kl. 13.00.
v.5 Obligatorisk närträff Laboration syra bas + rapportskrivning. 
v.8 Prov kemi.
v.13 Obligatorisk närträff, Dissektion råtta, laboration hälsoundersökning, ev blodgruppsbestämning.
v.17 Prov 1 Människokroppen
v.22 Prov 2 Människokroppen

Utöver dessa obligatoriska träffar så ska även examinerande uppgifter skickas in.

Kontakt

maria.berglund@edu.lycksele.se