En del i den regionala stödstrukturen

Att under perioden hitta vår roll som FoU-ombud genom FoU-cirklar och aktivt arbeta med EBP i länets kommuner


Syfte, mål och förväntat resultat

Att införa en evidensbaserad praktik i länet. Som FoU-ombud vara ett stöd i den egna kommunen.