Gymnasial kurs i svenska som andraspråk 3 via den kommunala vuxenutbildningen i Norsjö kommun.

Kursen bedrivs genom distans där det kommer vara 4 fysiskt obligatoriska träffar. Resterande arbete sker individuellt eller i grupp via denna läroplattform (samarbeta.se) och ska lämnas in här på samarbeta.