Historiekurs i språkintroduktionsprogrammet (SI) där man jobbar mot behörighet mot gymnasiet.