Här kommer flertalet av uppgifterna att arbetas med inom SO för Språkintrodukionsprogrammet på Norsjö Gymnasium under vårterminen 2016.