Kursen mät- och styrteknik för blivande bergmaterialingenjörer