Religion 2 RELREL02 vt 17

Lärare: Jonas Eklund, tel 0951-14266, Mail: jonas.eklund@storuman.se

KursbokBörje Ring, Religion och sammanhang 1 och 2, Liber förlag 2013. ISBN 978-91-47-10793-3

Antagning

Kursupplägg: Kursen inleds med en gemensam träff på Lärcentrum i Storuman den 20/1 - 17 kl 9.00. Utöver denna träff kommer det att vara ca 4 träffar som kan genomföras via videolänk om deltagarna så önskar. Vid första träffen bestäms detaljerad plan för kursen tillsammans med kursdeltagarna.

Centralt innehåll

  Religionskunskap 2 är en fördjupningskurs där vi fördjupar och bygger vidare på kunskaperna från kurs 1. Vi arbetar vidare med och fördjupar kunskaperna i hur olika religiösa rörelser och livsåskådningar ser ut och hur de kan påverka individ och samhälle. Visst fokus läggs även vid studier av nya religiösa rörelser samt etiska problem.

    Länk till kursplan: