Datakunskap för nya elever som läser på gymnasiet.

Här får man grundläggande utbildning i ordbehandling och bild och filmredigering.

Kursen kommer att utgå helt från moodle vilket kommer träna och utveckla elevens kunskaper om moodles olika funktioner.dbehandling och justering av text och bild.

Eleverna får även grundläggande kunskaper i programmen Word, Excel och Power Point. Eleverna får utöver detta utbildning i hur man bifogar filer i mejl och på moodle.