Svenska som andraspråk 1 som läses genom Norsjö Gymnasium, kursen startar i september och avslutas i december.