Kursen kommer att inrikta sig till elever som läser svenska eller svenska som andraspråk via Påfart gymnasiet. Eleverna kommer att läsa mot grundskolans och gymnasiets mål. Kursen kommer vara individanpassad.