Svenska som andraspråk 2, Norsjö. Kursen bedrivs på samarbeta genom distansstudier, utifrån tilldelad litteratur samt tre obligatoriska träffar.