Lvuxlogo.jpg

Historia1a1 50 poäng

Denna kurs är obligatorisk för gymnasieskolans yrkesprogram. Kursen omfattar 50 poäng.
Kursens syftar till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att använda historisk metod och förståelse av hur historia används. Därigenom ges möjlighet att utveckla förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.

Denna kurs går helt på distans med löpande intag , vilket innebär att det inte finns några inslag som videokonferenser eller närträffar. Det finns inga deadlines heller när uppgifterna ska vara inlämnade.

Kurslitteratur

Perspektiv på historien 1b, Gleerups Utbildning AB, Malmö 2011,

ISBN 978-91-40-67444-9

Information om kursen

Ronny Johansson

lärare

070/2576285