Historia1a2 50 poäng

Kursen är en komplettering till grundkursen Hi1a1 som är grundkursen för alla yrkesprogram. Hi1a2 som komplettering ger Dig högskolebehörighet, det vill säga behörighet motsvarande kursen Hi1b 100 poäng som de högskoleförberedande programmen läser. 
Kursen syftar till att bredda, fördjupa och utveckla ett historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna och förståelse av hur historia används. Därigenom ges möjlighet att utveckla förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på nutiden och uppfattningar om framtiden.

Denna kurs går helt på distans med löpande intag, vilket innebär att det inte finns några inslag som videokonferenser eller närträffar. Det finns inga deadlines heller när uppgifterna ska vara inlämnade.

Kurslitteratur

Perspektiv på historien 1b, Gleerups Utbildning AB, Malmö 2011,

ISBN 978-91-40-67444-9

Information om kursen

Ronny Johansson

lärare

070/2576285