Historia1b 100 poäng

Historia 1b, HISHISO1b, är en nationell kurs och studier i ämnet historia syftar till att både i det korta och i det långa perspektivet skapa sammanhang och bakgrund för individer och samhällen. Syftet är även att fördjupa förståelsen av skeenden och företeelser, vare sig det gäller vardagsliv eller storpolitik.

Kursen innehåller både internationell och svensk historia med tonvikt på politisk, ekonomisk och social historia.

Denna kurs går helt på distans med löpande intag , vilket innebär att det inte finns några inslag som videokonferenser eller närträffar. Det finns inga deadlines heller när uppgifterna ska vara inlämnade. 

Kursen ger Dig behörighet till högskolestudier!

Kurslitteratur

Perspektiv på historien 1b, Gleerups Utbildning AB, Malmö 2011,

ISBN 978-91-40-67444-9

Information om kursen

Ronny Johansson

lärare

070/2576285