MATEMATIK 2 A,B,C ht 16-vt 17 Norsjö

Kurskod: MATMAT02a, b eller c

Poäng: 100 p på två terminer, 50 p per termin

Studietid: Kvällstid, OBS: halvfart!

När alt. distansträffar: 8 obligatoriska träffar , vardagskväll per termin

Ansökningsperiod: 

Kursperiod: ht+vt  

Anordnare: Norsjö kommun, Norsjö vuxenutbildning

Kursen bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c . Eftersom att kursen går på distans krävs tillgång till dator och internetanslutning. 

Betyg i kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med betyg i kursen matematik 2a eller 2c, om man läser t.ex. matematik 2 b. 

I kursen får eleverna lära sig mer om linjära funktioner samt icke-linjära funktioner, andragrads-funktioner, potensfunktioner och exponentialfunktioner. Eleverna får också lära sig mer om räta linjens ekvation. Där får de veta hur man löser linjära ekvationssystem med två obekanta och hur man löser andragradsekvationer. 

Eleverna får även lära sig grunderna i statistik och även inom geometri med likformighet och att beräkna vinklar och vinkelsummor. De får även lära sig strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.