Religion 1 Storuman RELREL01

Lärare: Jonas Eklund, tel 0951-142 66 Mail: jonas.eklund@storuman.se

KursbokBörje Ring, Religion och sammanhang 1 och 2, Liber förlag 2013. ISBN 978-91-47-10793-3

Antagning

Kursupplägg: Kursen inleds med en gemensam träff på Lärcentrum i Storuman. (Tidpunkt meddelas senare). Utöver denna träff kommer det att vara ca 4 träffar som kan genomföras via videolänk om deltagarna så önskar. Vid första träffen bestäms detaljerad plan för kursen tillsammans med kursdeltagarna.


Centralt innehåll: I kursen Religion 1 studerar vi bland annat några stora världsreligioner, både ur ett historiskt och ur ett nutida perspektiv. En viktig del är också att se lite närmare på hur religion och livsåskådningar kan påverka människor i olika delar av världen. Vi kommer även att arbeta med olika etiska förhållningssätt och teorier.   


Kursplan: 

Länk till skolverkets hemsida!