Samhällskunskap1a1 50 poäng

Denna kurs är obligatorisk för gymnasieskolans yrkesprogram. Kursen omfattar 50 poäng.

Samhällskunskap 1a1, SAMSAM01a1, är en nationell kurs och studier i ämnet samhällskunskap syftar till att Du som studerar ska få kunskap om hur samhället fungerar och hur du själv som samhällsmedborgare kan påverka ditt samhälle. Kursen innehåller bland annat statskunskap, nationalekonomi, sociologi och internationell ekonomi och politik. 

Denna kurs går helt på distans med löpande intag, vilket innebär att det inte finns några inslag som videokonferenser eller närträffar. Det finns inga deadlines heller när uppgifterna ska vara inlämnade. 

Kurslitteratur

Reflex 123, Gleerups Utbildning AB, Malmö 2011,

ISBN 91-40-67209-4

Information om kursen

Ronny Johansson

lärare

070/2576285