Välkommen till svenska som andraspråk1, höstterminen 2017.
Kursstart är den 28 augusti klockan 8.30 - 10.00 i videokongerensrummet sal D3 i Lycksele eller på din hemort.

Vi använder läroboken Språkporten 123 ISBN-91-44-07917-2 som du beställer själv från något av bokförlagen. Vi använder den i samtliga kurser på gymnasievå 1, 2 och 3.
i kursen ingår muntliga och skriftliga redovisningar. Kursen avslutas med ett nationellt prov. Obligatorisk närvaro!

Jag som undervisar heter Viveka Svanberg

Telenr: 070 655 85 76