Välkommen till kursen svenska som andraspråk2.

Den startar vecka 35 och jag som undervisar heter Viveka Svanberg. Undervisningen sker med fysiska träffar varje måndag kl.10.30 och  är obligatoriska samt genom videokonferens.

Vi använder Språkporten 1,2 och 3 från studentlitteratur. I denna kurs läser vi kapitel 4,5 och 6 samt skönlitteratur med insändningsuppgifter och muntliga redovisningar.