Välkommen till kursen svenska som andraspråk3
Vi använder läroboken Språkporten 1, 2, 3 (Studentlitteratur). 

Kursens träffar är obligatoriska och är förlagda till måndagar kl.13.00 - 14.30. Ikursen ingår skriftliga och muntliga redovisningar, att skriva en rapport och avslutas med ett nationellt prov.

Jag som undervisar heter Viveka Svanberg

Telenr: 070 655 85 76