Den digitala resan - utbildning inom AC Lyftet 2.0

Syfte

Att utveckla kompetens för att leda och verka för innovation och digitalisering inom Region 8.