Distanskurs (komvux) för den gymnasiala kursen Svenska som andraspråk 1. Kursen är uppdelad i tre moment som alla examineras med en skriftlig uppgift och en muntlig uppgift som man gör på plast på Norsjö Gymnasium. Sammanlagt så kommer det vara fyra fysiska träffar.