Kursen kommer att bedrivas med hjälp av UF-företagande.