Kursen kommer bedrivas i formen av UF-företagande.