Gemensam plats för Bredbandskoordinator, Region Västerbotten och bredbandssamordnare i kommuner i Västerbotten