På den här kurssidan kommer ni hitta genomgångar, uppgifter och övrigt material till lektionerna. Det är även här ni kommer lämna in diverse inlämningsuppgifter.

Kursplanen för Sociologi hittar ni på skolverkets hemsida genom att följa den här länken. https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DSOI%26lang%3Dsv%26tos%3Dgy%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3


Varmt välkomna till kursen och detta läsår.

Jessica Jonasson