Frågor att reflektera kring vid dagbok- veckodagbok eller loggboksskrivandet.

Vad tycker du har gått bra denna dag/veckan?

Vad tycker du att du har lärt dig?

Vilka problem har du stött på i dina arbetsuppgifter?

Hur löste du eventuella problem som uppstod?

Hur behöver du förbereda dig inför kommande arbeten?

Vilket stöd behöver du av handledaren?

Hur är relationerna mellan dig och barnen/eleverna/patienterna/kunderna/personalen?

Hur känns det att vara du i APL elevrollen?

Vad händer om du gör på ett annat sätt?

Hur har du upplevt dina planerade och genomförda aktiviteter?

Vad har du lärt dig under APL?

Har du upplevt något under din APL som du vill fördjupa dig i?

Hur det varit att följa tystnadsplikten/sekretessen?