Välkommen till Svenska 3

Lapplandsvux

Ansvarig lärare: Jenny Wikedal (jenny.wikedal@edu.lycksele.se)


0950-169 38


Läromedel:


Människans texter språket 2011 av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson, Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05924-2.  Till boken medföljer även en webbdel. En aktiveringskod ingår i varje elevbok.

Du måste köpa boken före kursstart!

Före första träffen ska du också ha läst instruktionerna under Tema 1 och gjort arbetsuppgifterna till Tema 1.

Kursen behandlar källhantering, vetenskapligt skrivande, retorik, muntlig framställning, språkhistoria och skönlitterär analys i linje med det centrala innehållet för kursen, som ni hittar i en länk till Skolverket.