SVENSKA 2

Välkommen till Svenska 2

Lapplandsvux

Ansvarig lärare: Jenny Wikedal (jenny.wikedal@edu.lycksele.se)


0950-169 38


Läromedel:

Människans texter språket 2011 av Bengt Sjöstedt och Tomas Jeppsson, Studentlitteratur. ISBN: 978-91-44-05924-2.  Till boken medföljer även en webbdel. En aktiveringskod ingår i varje elevbok.

Du måste köpa boken före kursstart! 

      

Före första träffen ska du också ha läst innehållet under Tema 1 samt ha löst och laddat arbetsuppgifterna till Tema 1.

Kursen svenska 2 behandlar litteratur från olika epoker kopplat till förhållanden och idéströmningar i samhället, argumenterande text, muntlig framställning av argumenterande, språkets uppbyggnad och språkförhållanden i Sverige och övriga norden i linje med det centrala innehållet för kursen, som ni hittar via länken till Skolverkets hemsida.