Klass: Barn och Fritidsprogrammet åk 2

Lotten Wahlström, tfn 0950-163 62

lotten.wahlstrom@edu.lycksele.se

  • Apl period vecka 42,43 och 45, lov v. 44 2020 samt v. 17-19 2021
  • Eleven kontaktar själv sin Apl-plats
  • Arbetstid: 35 tim/vecka

 

 

Namn

APL-plats

Kontaktperson

Tel.nr

Melinda Halvardsson

Förskolan”Tjambo”Malå

Emilia Sehlin Nilsson

070-611 45 35

Kazem Aini

Förskola Villaryd ”Rödan/Grönan”

Levina Karlsson

070-851 36 68

Manell Sadek

Forsdala skola åk 3

Michael Öhman

070-55 55 975

Nabila Moradi

Förskola Johan Skyttes ”Pilbågen”

Niklas Renström

0730-71 90 13

Ruuhi Ahmed

Muhamud

Förskolan ”Renen”, Furugatan 17, 939 31 Malå

Kelly Jonsson

0953-141 49

Amin Rezaei

Förskola Forsdala ”Stora Hjärtat”

Sandra Bäckman

070-555 37 43

Wilma Sjögren

Förskola Johan Skyttes ”Kanoten”

 

Niklas Renström

070-211 64 76

Anne-Marge Andersson

Förskola Johan Skyttes ”Trumman”

Niklas Renström

072-540 45 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sändlista:

Resp. Apl-plats, elev och klassföreståndare

Rektor Birgit Zakrisson

Reception TBG

Maria Renman, köket TBG