Distanskurs i Svenska som andraspråk 1. Fyra obligatoriska träffar som kan göras digitalt.