Distanskurs för Svenska som andraspråk 3 inom kommunala vuxenutbildningen. 

Kursen har fyra obligatoriska träffar, resten av kursen är helt på distans. De obligatoriska träffarna går att göra digitalt.