Samhällskunskapskurs på gymnasienivå som innehåller samhällskunskap 1, samhällskunskap 1a1 och samhällskunskap 1a2. Kursen bedrivs genom Norsjö Vuxenutbildning och är distans.

Möjlighet finns även att läsa med lärare på plats i kursen 1a1.

Kontinuerligt intag.