Gymnasiekurs för svenska som andraspråk 2 som genomförs i genom Norsjö kommuns vuxenutbildning. 

Kursen är på distans med fyra obligatoriska träffar digitalt via Zoom.

De som läser Svenska 2 kan även läsa denna kurs men med några andra uppgifter.