• Moderna språk - fjärrundervisning

  Moderna språk steg 3, fjärrundervisning

  Tematisk läsårsplanering samt övningsblock inom olika kunskapsområden.

  Bildresultat för moderna språk

 • Tema 1

  Vi börjar med att repetera grundläggande grammatik.

  Ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, pronomen och prepositioner samt ordföljd i olika typer av satser kommer att behandlas.


  • Tema 2

   Vi jobbar med valda texter i kapitel 1.

   Till lektion 1 ska alla ha läst text 1. Lektionen börjar med en muntlig uppgift kopplad till texten, sedan jobbar vi enskilt, i par och i grupp med ordkunskap, läsförståelse och grammatik.

   Till lektion 2 ges en läxa, denna redovisas i början av lektion 2 som sedan domineras av en skriv-, läs- eller höruppgift.

   I slutet av lektion 2 presenteras den text som ska förberedas till lektion 1 följande vecka samt läxan till lektion 2 följande vecka.

   * Efter cirka 4 veckor genomförs ett test på de ord och de grammatiska färdigheter som övats under perioden.

  • Tema 3 Skönlitteratur

   Under en period på 4 veckor läser vi en skönlitterär bok.

   Läsningen sker i huvudsak mellan lektionstillfällena.

   På lektionerna bearbetas texten i diskussioner, dialoger, frågebearbetning, ordkunskap och grammatikuppgifter kopplade till texten.

   Arbetsområdet avslutas med att skriva en bokrecension. 

   • TEMA 4 FILM

    I det här temat arbetar vi med film, samtidigt som vi diskuterar med varandra och samarbetar digitalt.

    Du ökar ditt ordförråd om film, människors egenskaper samt fraser för diskussion.

    Du sammanfattar filmen både muntligt och skriftligt tillsammans med andra.

    Du motiverar ditt omdöme om filmen.

    Du lyssnar till andras omdöme om filmen och ställer följdfrågor.

    Du skriver en kort, personlig text med anknytning till en av filmens händelser.

    Du tar reda på mer om miljön i filmen och presenterar det i en PPT.


   • Section 5

    • Section 6

     • Section 7

      • Section 8

       • Section 9

        • Section 10