Topic outline

 • General

  Digitalt först med användaren i fokus - att leda förändring


 • 1 och 2 Vår digitala invärld - Umeå, Folkets hus

  SYFTE: 

  Marie skickar en sommarhälsning via en video och pratar om vårt syfte, ambitioner och hur du kan förbereda dig i sommar.

  Titta på videon 


  FÖRBEREDELSER:


  Kunskap & förståelse: Om digital transformation

  Läs boken Att leda digital transformation, specifikt sidorna 1- 45. 

  Inspiration: Vikten av tydliga målbilder

  Lyssna på Mikael Wallteg, som tog Systembolaget från muthärva till Sveriges bästa kundtjänst. Det finns två poddavsnitt. Lyssna gärna på båda men behöver du prioritera lyssna då på del 2. 

  #64 - Systembolaget från mutskandal till Sveriges bästa - DEL1, Mikael Wallteg: Muthärvan & Korruptionen

  #64 - Systembolaget från mutskandal till Sveriges bästa - DEL2, Mikael Wallteg: Sveriges bästa kundservice

 • 3 Vår digitala omvärld - Skellefteå, Scandic

  Syfte:


  FÖRBEREDELSER:


  Läs i boken Att leda digital transformation sidorna 46 - 101


  Arbeta igenom sex olika förändringsvågor

  Se videon: 

  Klart till den 1 oktober.

  Dela upp er i tre och tre. Jobba digitalt tillsammans.

  Här är ett exempel på vad som förväntas och hur ett färdigt arbeta kan te sig, lär dig lite mer om förändringsvågen Hållbarhet.

  Det kan vara så att andra har gjort uppgiften tidigare. Ta del av deras arbete. Är det nya perspektiv som bör komma med? Ny kunskap? Har utvecklingen gått vidare? Addera med detta. Dock så ska dokumentet inte bli längre, förmågan att välja bort vilken information som ska tas bort är viktig.    

  • Det öppna samtalet - Tommy B och Maria A. Länk: https://docs.google.com/presentation/d/1GB7LIUTXJDRKeA2OQJBFN8gTyMzRQVZ-N8AM8vjtmBs/edit?usp=sharing
  • Samverkan/Samarbete (tänk både internt och externt) - Erika S, Victoria E, Rebecca E och Jenny L. Länk: https://docs.google.com/presentation/d/1wlG5ow8kod2QX5ROsQ2Dlni-5qHyq_SI65KEw2sjvEI/edit?usp=sharing
  • Tillgänglighet - Gunilla P, Frida L och Karin R. Länk: https://docs.google.com/presentation/d/10wD521Rm1w3upT1n60fdSrpfOg0Jc3pZpAV3Zv5-Rgc/edit?usp=sharing
  • Det livslånga lärandet - Helena och Eva A. Länk: https://docs.google.com/presentation/d/1b7KwUS-DTxT42tvNlQObKc1jRVSbqt3wkIIwZikaaEE/edit?usp=sharing
  • Tjänstedesign - Helena K, Åsa J och Micke E. Länk: https://docs.google.com/presentation/d/1Kdx_KctmzsjZc_MaGMQjX3GkgPFeom_tCprtG2BSaGQ/edit?usp=sharing
  • Omnikanal - Berith E, Karin S och Ulrika H. Länk: https://docs.google.com/presentation/d/1tZHYgrqiL0bopcdWj5r9ugtKV-iXqat1yrS6WeYbiEc/edit?usp=sharing


  Börja undersöka din organisations digitala mognad i relation till Målbilden

  Klart till den 24 september kl. 12:00

  Vi vill gärna att du gör det lärande och digitala mognadstestet. Genom att göra testet får du en kick-start i vilka områden som är viktiga för att leda digital förändring. Du behöver tänka igenom frågeställningar och besvara utifrån den kunskap och förståelse du har - Just nu. Och besvara testet utifrån vår framarbetade Målbild. Du kommer att uppfatta vissa frågor som svåra och kanske rent av inte relevanta för din verksamhet. Det är helt OK! Känner du att du inte kan besvara frågan - hoppa över den. Du kommer att få mer information via vår Facebookgrupp


  Bestäm en sak som du eller du med ditt team ska sluta göra

  Under dagen kom dessa förslag upp. Använd gärna listan nedan eller identifiera någon ny sak. 

  Uppgiften är att ta ett beslut att sluta göra något. Har du genomfört ditt beslut till nästa gång genomfört är ju det toppen! :-D

  • Sluta plocka reserverade innestående böcker 
  • Sluta curla
  • Hantera kulturrådsböckerna mer effektivt 
  • Färre fysiska möten
  • Kopiera och skanna
  • Omvärdera sin egen kompetensutveckling 
  • Göra allt själv - samarbeta mer!
  • Gallra magasinet
  • Möblera om

  Ta del av två föreläsningar

  Varför vi behöver utveckla alla nu

  Här är en föreläsning, ca 25 min, som jag vill att ni tittar på. Det fångar ett samhällsperspektiv och beskriver en tes att vår värld och samhälle är inne i ett paradigm-skifte. Vi går från ett industrisamhälle in i något annat...

  REFLEKTIONSÖVNING

  • Vad är kontroversiellt?
  • Vad håller du med om?
  • Vad håller du inte med om?

  Hur kan vi växa som människor

  Ta del av denna 18 minuter korta föreläsning och reflektera kring frågeställningarna ovan. Vi fångar upp detta nästa gång vi ses.

  • Var befinner du dig, Safe zon? - Transformation zon? 
  • Vilka förmågor behöver du utveckla?
  • Hur kan detta perspektiv hjälpa dig i din ledarroll?

 • 4 Strategiska prioriteringar - Lycksele, Ansia

  Förberedelser:

  Läs i boken: 

  • Att leda digital transformation sidorna 102 - 123

  15 minuter repetition om förändringsvågor:  Arbete till nästa gång:


  FÖRÄNDRINGSVÅGOR

  Steg 1: Utforska en ny förändringsvåg

  • Gå in på Facebook. Under meddelande kan du ge förslag på en förändringsvåg som du menar är viktigt för din verksamhet.
  • Gå ihop i grupper á 3-4 deltagare i varje. 
  • Utforska vågen med hjälp av den tidigare mallen

  Steg 2: Hur påverkar förändringsvågen de 9 digitala motorerna?

  OBS! Behöver du avgränsa ditt arbete, välj ut att jobba med de motorer som du anser (ditt testresultat visar) att du vill jobba med.

  • Använd mallen
  • Ta hjälp av boken, sidorna 62 - 97 för att förstå de 9 digitala motorerna
  • 1) Diskutera och dokumentera hur motorn påverkas av förändringsvågen
  • 2) Diskutera och dokumentera, utifrån din verksamhets nuläge - vad behöver/tror du att din verksamhet göra för att ta er från A till B?

  Här kommer en kort guidning, 

  Steg 3: Jämför med ditt mognadstest. 

  • Är det något som behöver justeras i ditt mognadstest? 
  • Har du bedömt din verksamhets digitala mognad för högt/lågt i någon motor?


  BRANSCHAKTÖRER

  Steg 1: Välj 

  • 1 viktig leverantör och samarbetspartner
  • Bedöm deras digitala mognad
  • Reflektera vad det betyder för din verksamhet ( tex om de har låg mognad, på vilka sätt hindrar de er i er digitala transformation?)
  Steg 2: Jämför med ditt mognadstest. 
  • Är det något som behöver justeras i ditt mognadstest? 
  • Har du bedömt din verksamhets digitala mognad för högt/lågt i någon motor?

 • This topic

  5 Digital destination och transformationsplanen - Umeå, Folkets hus

  FÖRBEREDELSER TILL MODUL 5:  • Läs i boken Att leda digital transformation sidorna 124 - till slutet :-D
  • Fundera på vad har ditt bibliotek för grundläggande strategi? och ta med ditt svar till nästa gång. Använd gärna boken som inspiration, se sida 122. 
  Varje kommun har sina utmaningar. 
  • Vilka är de största i din kommun?
  • Identifiera Vem/vilka tre målgrupper som då bör prioriteras?
  • Hur är/kan biblioteket vara en del av lösningen?


  UPPGIFTER TILL MODUL 5

  1) Gör om det digitala mognadstestet, https://digitaltransformation.net/sv/mognadstest-startsida/. 

  • Använd ID: dtprgm4 på fråga 2

   2) Samskapa bibliotekets nuvarande verksamhetsmodell utifrån målgruppen ALLA


  Då flera var borta sist är mitt förslag att ni självorganiserar er så att minst en person som var med på Modul 4 är med i gruppen. 

  • Jobba i grupp. Få en gemensam bild av hur en generell verksamhetsmodell bör se ut för ett Folkbibliotek. 
  • Utifrån denna - justera utifrån hur det ser ut på DITT bibliotek
  3) Börja och skapa din Transformationsplan - för just ditt bibliotek. 

  • Gå in på https://docs.google.com/presentation/d/1IxKflyt97NwKxXuHiHYV_2bdHi3UadTAsXqshPzVb3E/edit?usp=sharing
  • Gör en kopia, spara den med "Namn på ditt bibliotek" Transformationsplan
  • Gör en kopia på alla mallar som du vill jobba i!