Aktivitetsmodulen Chatt tillåter deltagarna att ha synkrona diskussioner (deltagarna är närvarande samtidigt) via webben. Det här är användbart om man vill förstå varandra och ämnet på ett alternativt sätt jämfört med asynkron kommunikation.Modulen för aktiviteten databas gör det möjligt för deltagare att skapa, underhålla och söka en bank av inlagda poster. Formatet och strukturen på dessa bidrag kan vara nästan vilket som helst, som t ex bilder, filer, URLer, tal, texter osv.Dialogues allow students or teachers to start two-way dialogues with another person. They are course activities that can be useful when the teacher wants a place to give private feedback to a student on their online activity. For example, if a student is participating in a language forum and made a grammatical error that the teacher wants to point out without embarassing the student, a dialogue is the perfect place. A dialogue activity would also be an excellent way for counsellors within an institution to interact with students - all activities are logged and email is not necessarily required


Modulerna för Egen enkät gör det möjligt att utforma enkäter så som man själv vill ha dem.Det här kan vara den viktigaste aktiviteten - det är här som de flesta diskussionerna äger rum. Forum kan vara strukturerade på olika sätt och det kan ingå bedömning/värdering på 'peer'-nivå av varje inlägg. Inläggen kan visas i ett antal olika format och de kan innehålla bifogade filer. Genom att prenumerera på ett forum så kan deltagarna få kopior på varje inlägg via e-post. En distanslärare kan ställa in ett visst givet forum så att alla automatiskt prenumererar på det.

Last modified: Thursday, 12 June 2014, 12:53 AM